Η αγορά όλος--ενός έξυπνου πίνακα που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση αυξάνεται γρήγορα

March 8, 2023
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Η αγορά όλος--ενός έξυπνου πίνακα που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση αυξάνεται γρήγορα

Ναι, η αγορά των έξυπνων πινάκων όλος--ένα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση αυξάνεται γρήγορα. Τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για τα διαλογικά και συνεργάσιμα εργαλεία εκμάθησης έχει αυξηθεί σημαντικά, και οι έξυπνοι πίνακες όλος--ένα έχουν προκύψει ως δημοφιλής λύση για πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

Σύμφωνα με μια έκθεση από Technavio, η παγκόσμια διαλογική αγορά whiteboard (που περιλαμβάνει τους έξυπνους πίνακες όλος--ένα) αναμένεται για να αυξηθεί σε ένα CAGR άνω των 6% από το 2020 ως το 2025. Η έκθεση αναφέρει διάφορους παράγοντες που οδηγούν αυτήν την αύξηση, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης υιοθέτησης των ψηφιακών εργαλείων εκμάθησης, της αυξανόμενης τάσης προς τη συνδυασμένη εκμάθηση, και της ανάγκης για τις μεθόδους πιό διαλογικής και διδασκαλίας δέσμευσης.

 

Οι έξυπνοι πίνακες όλος--ένα προσφέρουν διάφορα οφέλη για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που περιλαμβάνουν:

 

Ενισχυμένη συνεργασία: Οι έξυπνοι πίνακες διευκολύνουν για τους σπουδαστές να εργαστούν μαζί στα προγράμματα και τις αναθέσεις, και τους δασκάλους για να οδηγήσουν τις συζητήσεις και τις δραστηριότητες ομάδας.

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Η αγορά όλος--ενός έξυπνου πίνακα που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση αυξάνεται γρήγορα  0

Βελτιωμένη δέσμευση: Η διαλογική και οπτική φύση των έξυπνων πινάκων μπορεί να βοηθήσει να αυξήσει τη δέσμευση και τη συμμετοχή σπουδαστών στα μαθήματα.

 

Ευελιξία: Οι έξυπνοι πίνακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων, της τηλεοπτικής σύσκεψης, του εγγράφου μοιραμένος, και περισσότεροι.

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Η αγορά όλος--ενός έξυπνου πίνακα που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση αυξάνεται γρήγορα  1

Μειωμένες δαπάνες: Με την αντικατάσταση των παραδοσιακών whiteboards, των προβολέων, και άλλων εργαλείων διδασκαλίας, οι έξυπνοι πίνακες μπορούν να βοηθήσουν να μειώσουν τις δαπάνες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τον καιρό.

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Η αγορά όλος--ενός έξυπνου πίνακα που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση αυξάνεται γρήγορα  2

 

Συνολικά, η αγορά τους έξυπνους πίνακες όλος--ένα που χρησιμοποιούνται για στην εκπαίδευση αναμένεται για να συνεχίσει δεδομένου ότι περισσότερα όργανα αναγνωρίζουν τα οφέλη αυτών των εργαλείων για τη συνεργασία, τη δέσμευση, και τις εκβάσεις εκμάθησης.